preloader
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY
PONÚKAME RIEŠENIA NA MIERU
STOJÍME ZA VAMI
previous arrow
next arrow
Slider

Prečo si zvoliť advokátsku kanceláriu LEGITY ?

Lojálnosť a diskrétnosť sú samozrejmosťou.

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Pravidelná komunikácia a interakcia s klientom.

 

L_logo_hneda-1

LEGITY

Advokátska kancelária LEGITY s. r. o.   poskytuje  komplexné  právne  služby  nielen  vo  všeobecných  oblastiach   práva,  ale  aj  v  jednotlivých   špecializovaných   právnych  odvetviach   akými  sú  napríklad   konkurzné    (insolvenčné)    právo   či   právo   súvisiace   s   ochranou   osobných   údajov  (GDPR). Pri spolupráci  s našimi klientmi poskytujeme jedinečný  prístup, v rámci ktorého sme pravidelne v  kontakte, v záujme vybavenia ich žiadostí s dôrazom na čas a požadovaný výsledok. 

Obchodné právo

Pri  podnikaní  je  nevyhnutnou  súčasťou  vybrať si  správnu   právnu formu spoločnosti pre Váš podnikateľský zámer.  Po  vhodnom  výbere   Vám  poskytneme    komplexné  služby   týkajúce  sa  založenia, zmeny, prípadne likvidácie právnickej osoby. Vytvoríme, skontrolujeme, spripomienkujeme a odkomunikujeme  s  Vami  rôzne  typy   zmlúv    podľa   Vašich    požiadaviek.

Inslovenčné (Konkurzné) právo

Pre  našich  klientov  vieme zabezpečiť  vytvorenie   finančnej   a     právnej   analýzy  situácie  s  ohľadom  na predĺženie  či  platobnú  neschopnosť, a  to  v postavení dlžníkov alebo veriteľov. Zastupujeme klientov – dlžníkov aj veriteľov v jednotlivých štádiách konkurzných či reštrukturalizačných konaní. V rámci uvedeného preskúmame  odporovateľnosť,  vymáhateľnosť  a  možné uspokojenie  v  rámci konkurzného  či  reštrukturalizačného konania, vrátane komunikácie so súdmi či ustanovenými správcami. V  rámci  našich  služieb  Vám ďalej  poskytneme  aj  právne poradenstvo pri postúpeniach pohľadávok, prevzatiach dlhov či pristúpeniach k záväzkom.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Nové nariadenie GDPR a z toho vychádzajúci zákon o ochrane osobných údajov vytvoril pre podnikateľov administratívnu záťaž. Advokátska kancelária LEGITY pre Vás vypracuje kompletnú dokumentáciu vyplývajúcich z GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, nastaví procesy vo Vašej spoločnosti a dá usmernenia, ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

Trestné právo

V trestnom konaní našich klientov zastupujeme so  záujmom v  spravodlivý proces. V súvislosti  s   trestným právom Vám pomôžeme aj v priestupkovom konaní a dopravných  nehodách s  cieľom    poskytnúť najlepšie   možné   riešenia   pre   klienta   a  v súvislosti  s tým nastaviť jeho  zastupovanie v danom procese.

Rodinné právo

Pripravíme  pre Vás návrhy týkajúce sa oblasti rodinného práva, týkajúce sa rozvodového konania, výživné, zverenie maloletých detí, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom Vás podľa Vášho rozhodnutia budeme aj zastupovať v uvedených konaniach pred súdmi Slovenskej republiky.

Občianske právo

V  rámci  občianskoprávnych  vzťahov Vám vypracujeme  potrebné  zmluvy, dohody a dokumenty, v  čo  najkratšom  možnom čase, v závislosti od Vašich požiadaviek. Uvedené právne služby poskytujeme aj v rámci  poradenstva a  vypracovania   dokumentácie súvisiacej s prevodom    vlastníckeho    práva  k nehnuteľnostiam a s tým súvisiacimi vecnými právami  k nehnuteľnostiam.

Kontaktujte nás

Potrebujete právne služby ?

Zavolajte nám

+421 940 900 777

„Našich klientov si vážime a oceňujeme, že sa zverili do rúk práve našej advokátskej kancelárie. Prejavenú dôveru Vám opätujeme  profesionálnym a serióznym poskytovaním bezodkladných právnych služieb. Chceme byť pre Vás silným a dôveryhodným partnerom na spoluprácu.“

Aktuality

Článok

Článok

Článok